Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Institut sinergije znanosti i društva, Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec, OIB: 26014726772, u daljnjem tekstu: Priređivač, utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NATJECANJA U VJEŠTINI PROGNOZIRANJA

„Budi najbolji prognozer izbora i osvoji 500kn!“

Članak 1.

Priređivač organizira natjecanje u vještini prognoziranja ishoda lokalnih izbora za gradonačelnika Grada Zagreba. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti sudjelovanja, način određivanja pobjednika natjecanja, rokovi natjecanja i ostvarivanja prava na nagradu, te sva ostala pravila izvođenja natjecanja. Ovaj Pravilnik biti će objavljen online na Internet aplikaciji natjecanja najkasnije 03. travnja 2017. S njegovom službenom objavom pravila počinju vrijediti za sve korisnike.

Članak 2.

Natjecanje se održava kroz Internet aplikaciju Zagreb2017, na Internet adresi https://zagreb2017.oraclum.co.uk za čiji je pristup potrebno imati aktivni Facebook korisnički račun. Natjecanje se održava u razdoblju od 03. travnja 2017. u 8:00 sati do 19. svibnja 2017. godine u 23:59 sati.

Članak 3.

Svrha natjecanja je poticanje korisnika na ispunjenje ankete za predviđanje pobjednika lokalnih izbora u gradu Zagrebu.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju punoljetni korisnici aplikacije (s pravom glasa u Hrvatskoj) s prebivalištem u gradu Zagrebu. Korisnik mora ispuniti sva pitanja u anketi kao i sva dodatna pitanja vezana uz ostvarenje prava na nagradu. Radi ispunjenja uvjeta isplate nagrade, korisnik mora ostaviti svoje ime, prezime, datum rođenja, adresu, i e-mail.

Nagrada se isplaćuje korisniku samo ako zadovoljava sve gore naveden uvjete (punoljetnost, prebivalište u Zagrebu, ispunjena sva pitanja). Ukoliko se ispostavi da korisnik nema prebivalište u Zagrebu, odnosno nema pravo glasa, nagrada se neće isplatiti, nego će se isplatiti prvom idućem korisniku po ostvarenom rezultatu.

Za ostvarivanje prava sudjelovanja u natjecanju, sudionik nije dužan uplatiti nikakvu kontribuciju.

Članak 5.

Sudionik može u natjecanju sudjelovati samo kao jedna fizička osoba. Ukoliko se ustanovi da ista osoba sudjeluje u natjecanju kroz više od jednog e-maila, odnosno Facebook računa, ta će osoba biti diskvalificirana iz natjecanja. Svaki sudionik može mijenjati svoju prognozu koliko god puta želi do trenutka završetka ankete (dan prije izborne šutnje, 19. svibnja 2017. godine u 23:59 sati).

Članak 6.

Priređivači natjecanja te članovi njihove uže obitelji mogu sudjelovati u natjecanju ali ne mogu biti dobitnici nagrade.

Članak 7.

Natjecanje se provodi na slijedeći način. Svaki sudionik, koji zadovoljava uvjete iz članka 4., ispunjava cjelokupnu anketu te na kraju, ukoliko želi sudjelovati u natjecanju za najboljeg prognozera, ispunjava dodatne informacije. Natjecanje će se temeljiti na odgovorima na pitanje:

Predvidite koliko će posto glasova dobiti kandidati za gradonačelnika/icu Grada Zagreba

što će biti jasno naznačeno i u samoj anketi.

Sudionik se u svakom trenutku do isteka ankete ima pravo vratiti na anketu i revidirati svoje odgovore.

Rezultat natjecanja temeljiti će se na posljednjem odgovoru na nagradno pitanje kojeg sudionik unio. Prva tri najpreciznija sudionika nagrađuju se novčanim nagradama definiranima u članku 9.

Članak 8.

Za odabir pobjednika koristi se slijedeća formula preciznosti P, zaokružena na tri decimale:

gdje je xi korisnikova predikcija postotka glasova koji će dobiti kandidat i za gradonačelnika/icu (zaokružena na dvije decimale), Xi je stvarni rezultat kandidata i na izborima (zaokruženo na dvije decimale), N je broj kandidata navedenih u pitanju (uključuje i opciju „ostali“ kao jednog kandidata).

Cilj je ostvariti što manju vrijednost P (savršeno točno predviđanje ima vrijednost P=0.000)

Članak 9.

Fond nagrada sastoji se od:

Nagrada se isplaćuje direktno na račune dobitnika.

U natjecanju može biti najviše troje dobitnika, gdje se rangiranje dobitnika vrši s obzirom na njihovu preciznost. Ukoliko dvoje dobitnika ima istu najbolju preciznost, oba ostaruju prvu nagradu, a treći ostvaruje treću nagradu. Ukoliko troje dobitnika ima istu preciznost, svo troje ostvaruju pravo na prvu nagradu, a druga i treća nagrada se ne dodjeljuju. Ukoliko više od troje dobitnika ima istu preciznost, Priređivač će nasumično, putem računala, odabrati troje koji će ostvariti pravo na novčanu nagradu.

Ukoliko dvoje dobitnika ima istu preciznost za ostvarivanje druge nagrade, oboje ostvaruju pravo na drugu nagradu, te se u tom slučaju treća nagrada ne dodjeljuje. Ukoliko više od dvoje dobitnika imaju istu preciznost za drugu nagradu ili više od jednog za treću nagradu, Priređivač će nasumično, putem računala, odabrati dvoje za drugu, odnosno jednog za treću, koji će ostvariti pravo na novčanu nagradu.

Članak 10.

Natjecanje službeno završava 19. svibnja 2017. u 23:59 sata. Priređivač će javno staviti obavijest na web stranice aplikacije o dobitnicima natjecanja najkasnije 23. svibnja 2017. u 18:00 sati na temelju privremenih rezutata izbora u Gradu Zagrebu u tom trenutku. Nakon što je utvrđeno tko su dobitnici nagrada, Priređivač će također obavijestiti i dobitnike putem e-maila.

Članak 11.

Po obavijesti o dobitku, dobitnici su dužni u roku od 21 dan dati Priređivaču svoje brojeve tekućih računa kako bi im se isplatila nagrada. Priređivač će isplatiti nagrade u roku od 30 dana nakon objave rezultata natjecanja. Ukoliko se dobitnik ne odazove u roku od 21 dan, gubi pravo na nagradu, te se nagrada isplaćuje slijedećem po redu dobitniku.

Članak 12.

Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u natjecanju pristaju na objavu svojih osobnih podataka (samo imena i prezimena, bez adrese i e-maila) na web stranici aplikacije.

Članak 13.

U trenutku isplate nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

Članak 14.

Natjecanje se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu natjecanja biti obaviješteni na web stranicama aplikacije.

Članak 15.

Sudionik pristaje na sudjelovanje u natjecanju i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 12. ovog Pravilnika.

Članak 16.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog natjecanja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 17.

Sudjelovanjem u natjecanju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilnikom.U Čakovcu, 31. ožujka 2017.dr.Dejan Vinković
ravnatelj Instituta sinergije znanosti i društva


Ovo natjecanje je dio projekta eksperimentalnog predviđanja izbora kojega provodi Oraclum Intelligence Systems Ltd.Natjecanje se sastoji od upitnika vezanih uz preferencije birača Grada Zagreba te pitanja o predviđanju pobjednika izbora na temelju kojega će se dodjeljivati nagrade za najboljeg prognozera. Pravila natjecanja vidi ovdje.

Pravila privatnosti Uvjeti korištenja

Oraclum Intelligence Systems je start-up firma sa sjedištem u Cambridgeu, UK, specijalizirana za predviđanje ishoda izbora i za razotkrivanje preferencija i obrazaca ponašanja potrošača. Natjecanje koordiniraju izv. prof. dr. sc. Mile Šikić, dr.sc. Dejan Vinković te mr.sc. Vuk Vuković. U izgradnji web sustava za prikupljanje podataka sudjeluju Mladen Marinović i Matej Šaravanja.

Pratite nas na Facebooku, Twitteru, našim web stranicama ili našem blogu.